கழற்சிங்க நாயனார்

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #158:

உலகாளும் ஈசனது

      பூஜைக்காய்ச் சேர்த்த

மலரை முகர்ந்த

      அரசிமனை யாளின்

மலர்க்கையை வெட்ட

      கழற்சிங்கர் பாய

நலம்பட ஈசனருள்

      செய்தான்.

Advertisements

Author: Rali Panchanatham

Great Guy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s