மூர்க்க நாயனார்

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #103:

பந்தயம் வைத்துப்

    பொருளீட்டி உன்னடியார்

வந்தனை செய்த

    திருமூர்க்கர் உன்னடி

அந்தமிலான் நீசேர்த்தாய்

    சற்றேனும் பக்திரசம்

தந்தெனைக் காத்து

    அருள்.

Advertisements

Author: Rali Panchanatham

Great Guy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s