முனையடுவார் நாயனார்

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #156:

வெற்றி அரசர்க்கு

      என்றும் முனையடுவார்

பெற்றுக் கொடுத்துப்

      பொருளீட்டி சேவைகள்

நெற்றிக்கண் ஈசனுக்குச்

      செய்து அவனருள்

பெற்றார் அவரெண்

      ணுவோம்.

Advertisements

Author: Rali Panchanatham

Great Guy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s