பூசலார் நாயனார்

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #168:

ஈசனுக்குக் கோயில்

      எழுப்பப் பொருளின்றி

பூசலார் நாயனார்

      உள்ளத்துள் கோயிலைப்

பாசமாய்க் கட்டிக்

      குடமுழுக்கு செய்யதில்லை

வாசன் அவர்க்கருளி

      னான்.

Advertisements

Author: Rali Panchanatham

Great Guy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s