நேச நாயனார்

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #173:

ஈசன் அடியார்க்கு

      எல்லாம் தவறாது

நேசர் துணிநெய்து

      தந்து கயிலாய

வாசன் அருளடைந்

      தார்.

Advertisements

Author: Rali Panchanatham

Great Guy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s