நின்றசீர் நெடுமாற நாயனார்

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #152:

நின்ற நெடுமாறன்

      ஆளுடைப் பிள்ளையார்

வென்றார் சமணரை

      என்று மனம்திருந்தி

மன்றாடும் ஈசன்

      பதங்கள் பணிந்தே

வென்றார் இறைவன்

       அருள்.

Advertisements

Author: Rali Panchanatham

Great Guy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s