சோமாசி மாற நாயனார்

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #105:

சோமயாக சோமாசி

    நாயனார் அன்புடன்

தேமதுர சுந்தரர்

    தாள்பணிந்து வேதமுடன்

சோமநாதன் காட்சிகண்டு

    பேறுபெற்றார் என்றிருக்க

தாமதமேன் காத்திட

    என்னை?

Advertisements

Author: Rali Panchanatham

Great Guy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s