கலிக்கம்ப நாயனார்

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #141:

சீர்மிகு பக்தரின்

      பாதம் கழுவிட

நீர்விட இல்லாள்

      தயங்க கலிக்கம்பர்

கூர்வாளால் கைவெட்டும்

      பக்திவேகம் கண்டீசன்

சேர்த்தான் தனதுபதத்

      தில்.

Advertisements

Author: Rali Panchanatham

Great Guy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s