உருத்திர பசுபதி நாயனார்

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #72:

உருத்திரம்கண் ஐந்தெழுத்து

    கண்மணி யாமே

உருத்திரனுக் கென்று

    பசுபதியார் நாளும்

உருத்திரம் நீரில்நின்

    றேயோத அன்பாய்

உருத்திரா நீயவர்க்குப்

    பேறுதந் திட்டாய்

உருப்ப டுவதென்று

    நான்?

Advertisements

Author: Rali Panchanatham

Great Guy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s