அதிபத்த நாயனார்

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #140:

தூண்டிலில் மாட்டும்

      முதல்மீனை என்றுமே

ஆண்டவனுக் கென்று

      அதிபத்தர் அக்கடலில்

மீண்டும் எறிந்து

      பிறவிப் பெருங்கடல்

தாண்டும் பேறுபெற்

      றார்.

Advertisements

Author: Rali Panchanatham

Great Guy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s